Свети пророк Илия (каталожен номер 2501)

Свети пророк Илия (каталожен номер 2501)
Декупаж:
13 x 18 см - 30.00 лв.
18 x 25 см - 40.00 лв.
25 x 35 см - 70.00 лв.
40 x 55 см - 160.00 лв.
50 x 65 см - 300.00 лв.

Ръчно рисувани:
18 Х 25 см - 180.00 лв.
25 Х 35 см - 300.00 лв.
30 Х 40 см - 400.00 лв.
50 Х 65 см - 650.00 лв.

Описание

Каталожен номер: Изобразени: Пророк Илия Категория: Светци, Апостоли и Пророци Местонахождение: Покровители: Покровител на Кожари, кожухари и самарджии, Покровител на Майсторите и калфите, Покровител на Електротехниците, Покровител на Летците Подходящи за: При тежки заболявания, Помага да се справим с враговете си, Помага против измами, Помага при буря, Помага при засушаване Честване: 20.07 Наличност: по поръчка Време за изработка:
Декупаж: 3-4 дни;
Ръчно рисувани: 30 дни
Методи на изработка:
Декупаж: върху дърво дорисувана ръчно с акрилни бои, състарена с патина и запечатана с няколко вида лак;

Ръчно рисувани
Забележка: Илинден
Описание
Според легендата при подялбата на небето на Илия се паднали летните гръмотевици и светкавици. Светкавици излизали и от лулата на Светеца, и от копитата на шестте коня, с които е впрегната небесната колесница.Той летял в небето и събирал небесните вихрушки, мъгли и облаци и ги заключвал в Черно море. Един ден казал на своите три сестри,че на който ден му се чества името, ще погуби света.Затова всеки ден питал кога е, ала така и не научавал. Сестрите все му казвали “Още не е дошъл” и “Отмина вече”
и така пазят света до днес...
Пророк Илия се появява, за да върне еврейския народ към Истинския Бог, защото се е увлякъл по идолопоклонство под влияние на Езавел, съпругата на цар Ахаав. Нищо не се знае за произхода му. Името му, което означава "Моят Бог е Яхве" може би му е дадено, заради борбата му с култа към езическото финикийско божество Ваал. Характерното за Илия е, че проповядва и изобличава дръзко и безстрашно. По това време Ваал телецът бил смятан за божество на природата, отговарящ за дъжда, гръмотевицата, светкавицата и росата. Служението пред този демон се изразявало в мазохистични ритуали, често придружавани от човешки жертвоприношения - в повечето случаи на деца. Пророкът предизвиквал от името на Яхве не само него, а и Езавел, жреците ѝ, Ахаав и цял Израел.
След спречкването му с Ахаав, Илия избягал от Израел и се скрил при потока Херит, източно от Йордан, където бил хранен от врани. Потокът пресъхнал и Господ го изпратил в Сарепта Сидонска при една вдовица, която щяла да се грижи за него. Като пристигнал и ѝ поискал нещо за ядене, му отвърнала, че самата тя и болният ѝ син нямало какво да ядат. Илия отново ѝ заръчал да му даде да яде и я уверил, че докато трае сушата Бог няма да позволи тя или синът ѝ да останат гладни. Вдовицата нахранила Илия, с последната храна, която ѝ е останала и обещанието на Илия като по чудо се изпълнило. После по някое време синът ѝ починал, но Илия се помолил на Господ да го върне и той оживял.

След две години на глад и суша, Бог казал на Илия да се върне при Ахаав и да обяви края на сушата. По пътя пророкът срещнал Авдий, домоуправителят на царя, който криел 100 пророка на Яхве, по времето, когато Езавел и Ахаав са ги убивали. Илия изпратил Авдий обратно при царя, за да разгласи неговото завръщане в Израел.

Езавел, разгневена от заповедта на Илия да се избият всички неини жреци, заплашила да го убие. Това е първата им среща. По-късно Илия ще пророкува за смъртта ѝ, заради нейния грях. Пророкът избягал в Беер Шева, Юдея, после продължил през пустинята и на един ден път се спрял, легнал под една хвойна и се помолил на Бог да го убие понеже смятал, че не е по-добър от всички останали грешници. Сетне заспал под дървото. Внезапно един ангел го събудил и му казал да стане и да яде. Илия се надигнал и видял, че до главата му има пита, печена на жарава и стомна с вода. Ял, пил и легнал да спи. Ангелът пак дошъл при него, събудил го и отново му казал да яде и пие, защото го чака дълъг път.

Илия пътувал 40 дни и 40 нощи до планината Хорив и като стигнал се подслонил в една пещера. Бог го попитал: "Какво правиш тук, Илия?" и пророкът изповядал всичко, което го мъчи и че се уповава единствено на Господа. Тогава Бог му казал да излезе от пещерата и да се яви на планината пред Него. Последвали силен вятър и земетресение, огън се разгорял пред Илия и чул Бог отново да го пита с "тих нежен глас": "Какво правиш тук, Илия?" Илия отново заговорил за страданието си като гледа колко грешен е светът. Бог го изпратил в Дамаск да помаже Азаил за цар на Сирия, Ииуй за цар на Израел и Елисей за негов заместник.
Илия и ученикът му Елисей отишли до брега на Йордан, а от другата страна на реката стояли още 50 пророчески ученика и ги наблюдавали. Тогава Илия взел кожуха си, сгънал го, ударил с него водата, тя се разделила и двамата преминали по сухо. Изведнъж се появила огнена колесница с огнени коне и отнесла Илия с вихрушка на Небето. Като излитала кожухът му паднал на земята и Елисей го взел.
Когато Исус Христос и Йоан Кръстител са проповядвали, някои юдеи са ги мислели за завърналият се Илия. За християните Йоан Кръстител не е самият Илия, а е продължител на делото му. Също така, Илия и Мойсей се явяват на Христос в Деня на Преображението.

Последно пророк Илия се споменава в Евангелията след последните думи на Христос, когато стоящите пред кръста мислели, че Иисус го вика на помощ.

Според тълкуванията на Православната Църква, за пророк Илия се говори , в последната книга на Библията - "Откровение на Свети Йоан Богослов" като за единият от двамата пророци, които Бог ще прати преди края на света, за да изобличават антихриста.Свети пророк Илия единствен сред хората е взет жив на Небето и не е умирал физически, а хилядолетия преди него същата участ е имал древният пророк Енох, който е вторият пророк, който ще дойде. Тогава те ще приемат мъченическа смърт и три дни телата им ще лежат на улиците непогребани, целият свят ще ликува и хората ще си раздават подаръци от радост по смъртта им
Пророк Илия е един от най-великите християнски светии. за него е писано в Стария завет (Юдейската Библия), Новия завет, Талмуда и Корана, също така е герой от фолклора на различни народи, включително и българския. Почитан е от юдеи, християни, мюсюлмани, бахаи, свидетели на Йехова, мормони и раелити.