Занаяти: Покровител-на-Кожари,-кожухари-и-самарджии